0212 222 25 38 Talatpaşa Akçalı Sk. No:4 Pk-34400 Kağıthane / İSTANBUL 09:00 - 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Olay ya da kaza, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığıyla gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmelidir. Türkiye’de ilk yardım gerektiren her durumda, telefon iletişimleri 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir. Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?

A ) Bildirme

B ) Koruma

C ) Kurtarma

D ) Tedavi etme

Aşağıdakilerden hangisi sara krizi yaşayan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

A ) Krizin kendiliğinden geçmesinin beklenmesi

B ) Kilitlenmiş çenesinin zorla açılmaya çalışılması

C ) El, kol ve bacaklarının bağlanması

D ) Şekerli içecekler içirilmesi

Karayolunun, diğer bir karayolu veya demiryolunu alttan geçmesini sağlayan yapıya ne denir?

A ) Üst geçit

B ) Alt geçit

C ) Hemzemin geçit

D ) Özel geçit

Boyun travması olmayan bilinci kapalı bir kazazedenin hava yolu açıklığını sağlamak için aşağıdaki uygulamaları yapan ilk yardımcının, hangi seçenekteki davranışı hatalıdır?

A ) Solunumu zorlaştıracak kıyafetleri gevşetmesi

B ) Yabancı cismi görmeden kazazedenin ağız içine kör dalış yapması

C ) Kazazedeyi sert ve düz bir zemin üzerine baş, boyun ve gövde ekseni düz olacak şekilde sırtüstü yatırması

D ) Bir elini kazazedenin alnına koyarak başı geriye iterken diğer elinin iki parmağıyla çeneyi öne ve yukarı doğru çekmesi

Aşağıdakilerden hangisi ikaz sisteminin bir parçasıdır?

A ) Vantilatör

B ) Konjektör

C ) Fren müşürü

D ) Termostat

Bayılma nedir?

A ) Geçici olarak kendinden geçmedir

B ) Solunumda sayı olarak düşmedir

C ) Vücutta su kaybıdır

D ) Nabız atımının durmasıdır

En etkili suni solunum yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Ağızdan ağza

B ) Burundan ağza

C ) Ağızdan buruna

D ) Holger-Nielsen metodu

Hangisi Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı dışında- dır?

A ) Nakliyat ambarı ve kargo işletmecileri

B ) Yolcu terminalleri

C ) Taşıma işleri komisyoncuları

D ) Resmi taşıtlar

Lastiğin jantı saran kısmına ne ad verilir?

A ) Kesit genişliği

B ) Topuk

C ) Yanak

D ) Omuz

Bayılma ile şokun ilk yardımında her ikisinde de yapılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Vücut sıcaklığı düşürülür

B ) Kalp masalı uygulanır

C ) Suni solunum yaptırılır

D ) Şok pozisyonuna alınır

Kalp hangi sistemin merkezidir?

A ) Solunum

B ) Dolaşım

C ) Sindirim

D ) Sinir

Bir darbe sonucu kafadan yara almış kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Soluk yolu açık tutularak sevk edilir

B ) Kanama yoksa bir şey yapmaya gerek yoktur

C ) Yarası sarılarak faaliyetine devam sağlanır

D ) Yaralı bölgeye sıcak pansuman uygulanır

Ticari araç sürücüsü aracı sefere hazırlarken aşağıdaki “iş öncesi hazırlık aşamalarından” hangisini yapmak zo- runda değildir?

A ) Araç lastiklerinin üzerinde patlak, kesik veya balon olup olmadığını kontrol eder, varsa aksaklıları giderir.

B ) Aracın motor kaputunu açarak yağ ve su seviyesini kont- rol eder, varsa eksiklikleri tamamlar.

C ) Kilometre sayacını kontrol eder.

D ) Araç lastiklerinin diş derinliğini ve hava basıncını kont- rol eder, basınç yeterli değilse hava basıncının yeterli se- viyeye çıkmasını sağlar.

Aşağıdakilerden hangisi ağızdan ağza suni solunum yapılacak hastaya uygulanacak ilk yöntemdir?

A ) Solunumu uyarmak için göğsüne yumruk vurmak

B ) ) Suni solunuma başlamadan 5 dakika sırt üstü yatırmak

C ) Kazazedelerin soluk yolunu açmak için başa uygun pozisyon vermek

D ) Kazazedelerin soluk yolunu açmak için çeneyi göğse yaklaştırmak

Hasta kusuyorsa aşandakilerden hangi pozisyona alınır?

A ) Yüz üstü yatış

B ) Sırt üstü yatış

C ) Oturuş

D ) Yan yatış

Araçta sigortalardan biri atmış ise yerine ne tip sigorta takılır?

A ) Aynı büyüklükte sigorta

B ) Tel sarılmış sigorta

C ) Sigara kâğıdı sarılmış sigorta

D ) Aynı amperde sigorta

Trafik Sigortası hangi hallerde teminat dışına kalır?

A ) Şehir içi yollarda meydana gelen kazalarda

B ) Şehir dışı yollarda meydana gelen kazalarda

C ) Oto yarışlarında veya gösterilerde meydana gelen kazalarda

D ) Otoyollarda meydana gelen kazalarda

Taşıt yolunun her iki yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoluna ne denir?

A ) Tek yönlü karayolu

B ) Çok yönlü karayolu

C ) İki yönlü karayolu

D ) Çok şeritli karayolu

Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişime örnektir?

A ) Bir öğretmenin öğrencisinin sorusunun yanıtını açıklaması

B ) Bir kamyon şoförünün dönmek için sağa sinyal vermesi

C ) Bir müşterinin satıcıdan sattığı ürünle ilgili bilgi alması

D ) Trafik polisinin ceza yazdığı sürücüye açıklama yapması

Donmaya maruz kalanlara ilk yardım önlemi olarak uygulanan masaj yapma ve alkol içirme konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Sıcak ve hızlı masa] yapılır, alkol içilir

B ) Sıcak ve hızlı masaj yapılır, alkol içirilmez

C ) Sıcak ve hızlı masaj yapılmaz, ancak alkol içirilir.

D ) Hiçbir şekilde sert ve hızlı masaj yapılmaz alkol içirilmez


Şekildeki trafik işaret levhası görülünce ne yapılır?

A ) Hız sabit tutulur, geçme yasağına uyulur

B ) Hız artırılıp etkili tren yapılır

C ) Hız artırılır, geçme yasağına uyulur

D ) Hız azaltılır, geçme yasağına uyulur


Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş önceliği sıralaması nasıl olmalıdır?

A ) 1 - 2 - 3

B ) 2 - 3 - 1

C ) 3 - 2 - 1

D ) 3 - 1 - 2

Çıkık nerelerde olur?

A ) Kafatası eklemlerinde

B ) Düz kemiklerde

C ) Hareketli eklem yerlerinde

D ) Hareketli eklem yerlerinde

Çevrede bozulma meydana getirecek miktarda çevreye boşaltılan maddelere ne denir?

A ) Yanıcı madde

B ) Yakıcı madde

C ) Atık

D ) Patlayıcı madde

Ön lastiklerden birine dubleks, diğerine iç lastikli (Ģamyelli) lastik takıldığında araç düz yolda nasıl gider?

A ) Bir tarafa çeker

B ) Hızlı döner

C ) Kayma yapar

D ) Yavaş gider

Aracın hangi lastiklerine zincir takılır?

A ) Aracın tüm lastiklerine

B ) Aracın ön lastiklerine

C ) Motordan hareket eden çekici yöndeki lastiklere

D ) Motordan hareket almayan lastiklere

Arkaya doğru yüklenmiş araçlarda sürüş es- nasında ne gibi sorunlarla karşılaşılır?

A ) Geçilecek aracın sürücüsünün ikaz edilerek, geçmek arzusunu bildirmek zorlaşır

B ) Yük arkaya doğru yüklendiğinden direksiyon hâkimiyeti zorlaşır ve yakıt sarfiyatı artar.

C ) Motorun soğutması aksak olur hareket artar.

D ) Karayolunun bozulmasına neden olur.

Atardamar kanaması, toplardamar kanamasına göre neden daha tehlikelidir?

A ) Daha fazla kan kaybolduğundan

B ) Daha fazla kan kaybolduğundan

C ) Temiz kan bulundurduğundan

D ) Vücudun her yerinde bulunduğundan

Depodaki yakıtın azaldığını sürücüye bildiren gösterge hangisidir?

A ) Yakıt göstergesi

B ) Şarj göstergesi

C ) Yağ göstergesi

D ) Hararet göstergesi

Ağızdan ağza suni solunum aşağıdakilerden hangisine uygulanır?

A ) Kalbi durmuş olanlara

B ) Kusması çok olanlara

C ) Solunum yoluyla zehirlenenlere

D ) Ağız burun çevresi kanamalı yaralılara

Hususi otomobillere 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

A ) 1

B ) 2

C ) 3

D ) 4

Geceleyin önümüzdeki aracı takip ederken hangi ışıklarınızı yakmak zorundasınız?

A ) Park ışıklarını

B ) Yakını gösteren ışıkları

C ) Sis Işıklarını

D ) Uzağı gösteren ışıklar

Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerini gösteren işaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafede park etmek yasaktır?

A ) 5

B ) 10

C ) 15

D ) 20

Bir minibüs ile bir kamyonun emniyet ile geçemeyeceği kadar dar olan yolda karşılaması halinde aksine bir işaret yoksa hangisi diğerine geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?

A ) Minibüs sürücüsü kamyona

B ) Sürücüler anlaşarak geçerler

C ) Kamyon sürücüsü minibüse

D ) Şeridi daralmış olan diğerine

Motorun çok sıcak olarak çalışması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

A ) Motor yağının kalınlaşmasına

B ) Motor gücünün artmasına

C ) Motorun çekişten düşmesine

D ) Motorun devrinin artmasına

Bozuk araçlar için host/hostes hangi işlemleri yapar?

A ) Arıza formu doldurur ve kaptana bildirir.

B ) Kendisi tamir eder.

C ) Araç muavini tamir eder.

D ) Yeni araç temin eder.

Aşağıdakilerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?

A ) Ağır kanaması olan

B ) Ölmüş olan

C ) Ayağında kırık olan

D ) Orta derecede ezik yarası olan

Dizel motorlu aracı çalıştıramıyorsanız muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Karbüratör tıkanmıştır

B ) Bujiler ateşleme yapmıyordur

C ) Yakıt sistemi hava yapmıştır

D ) Soğutma sistemi hava yapmıştır


Şekildeki durum için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Dar yoldan önce 1 nolu araç geçmelidir

B ) 1 nolu araç 2 numaralı araca yol vermelidir

C ) 1 nolu araç sürücüsü 2 nolu araç sürücüsünü

D ) 2 nolu araç sürücüsü 1 nolu araç sürücüsünü, ikaz ederek durdurmalıdır

Birinci vitese takılmış durumdaki aracı ilk harekete geçirmek için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A ) Fren pedalı yavaşça bırakılırken gaz pedalına basılır.

B ) Gaz pedalı yavaşça bırakılırken debriyaj pedalına basılır.

C ) Debriyaj pedalı yavaşça bırakılırken gaz pedalına basılır.

D ) Gaz pedalı yavaşça bırakılırken fren pedalına basılır.

I. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermek II. Aşırı hız yaparak diğer sürücülerin dikkatlerini dağıtmak III. Engeli olmadığı hâlde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park etmek Yukarıdakilerden hangileri trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

A ) Yalnız I

B ) I ve II.

C ) II ve III.

D ) I, II ve III.

Dizel motorlarda silindirlere ne doldurulur?

A ) Motorin-hava karışımı

B ) Sadece hava

C ) Benzin-hava karışımı

D ) Yağ

Suriye ile bağlantıyı sağlayan sınır kapısı aşagıdakilerden hangisidir?

A ) Dere köy

B ) Esen dere

C ) Kapı köy

D ) Cilvegözü

Aşağıdaki parçalardan hangisi fren sisteminin bir parçasıdır?

A ) Kampana

B ) Volan

C ) Kavrama

D ) Aks

Kavşakta sağa dönülürken, yayalara yeşil ışık yandığı halde karşıya geçecek yaya yoksa ve soldan gelen trafik uygunsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A ) Dönüş tamamlanabilir

B ) Yayalara kırmızı ışık yanması beklenir

C ) Dönüş yapmadan durulur

D ) Sağa yanaşılıp park edilir


Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A ) Yolun araç trafiğine kapalı olduğunu

B ) Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığı

C ) Bütün yasakların sona erdiğini

D ) Duraklama ve park etme yasağını

Periyodik bakımda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?

A ) Polen filtresinin

B ) Yağ filtresinin

C ) Araç lastiklerinin

D ) Cam sileceklerinin

Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin “geç işareti” talimatıdır?

A )

B )

C )

D )

Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?

A ) Araç uzunluğunun üç katı kadar

B ) Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar

C ) Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar

D ) Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar

Araçlardan aynı dingile bağlı tekerleklerden karayolu yapısına aktarılan ağırlığa ne denir?

A ) İstiap haddi

B ) Dingil ağırlığı

C ) Taşıma sınırı

D ) Kapasite
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?