0212 222 25 38 Talatpaşa Akçalı Sk. No:4 Pk-34400 Kağıthane / İSTANBUL 09:00 - 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Aracın sigortalarından biri atmış ise ne yapılır?

A ) Tel sarılır

B ) Aynı amperli bir sigorta ile değiştirilir

C ) Bakır Tel sarılır

D ) Yüksek amperli bir sigorta ile değiştirilir

Araçlarda emniyet kemeri kullanılması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Şehir içi trafikte mecburi, şehir dışında isteğe bağlıdır

B ) Şehir içi trafikte isteğe bağlı, şehir dışında mecburidir

C ) Şehir içi ve dışı trafikte isteğe bağlıdır

D ) Şehir içi ve dışı trafikte mecburidir

Aracın kampanaları el ile kontrol edildiğinde aşırı ısınmışsa bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Diferansiyel ayarları bozuktur

B ) Fren ayarları bozuktur

C ) Vites kutusu ayarı bozuktur

D ) Motor ayarları bozuktur

Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fiziksel ögelerden oluşan dış ortama ne denir?

A ) Çevre.

B ) Erozyon.

C ) Atık.

D ) İklim.

Turnike (sıkma bağı ile kan durdurma) bandı kaç dakikalık aralıklarla gevşetilir?

A ) 5

B ) 10

C ) 20

D ) 60

Hangisi araçlarda kullanılan koltuk çeşidi değildir?

A ) Sürücü koltuğu

B ) Dinlenme koltuğu

C ) Yolcu koltuğu

D ) Bebek koltuğu

Felaket ve kaza ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?

A ) Kazalar doğal, felaketler ise tamamen insanların neden olduğu olaylardır

B ) Kazalar ve felaketler doğal olaylar olup günlük yaşantımızda karşımıza çıkabilirler

C ) Felaketler önlem alınarak önlenebilir, ancak kazalar önlenemezler

D ) Eğitim ve önlem kazaları önleyebilir, oysa felaketlerde önlem sadece kaybı azaltabilir

Bayılma sonucu bilinci kaybolmuş insana solunum yolunun tıkanmaması için aşağıdakilerden hangi pozisyon verilir?

A ) Oturuş

B ) Yüzü koyun yatış

C ) Sabit yan yatış

D ) Sırt üstü yatış

Sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikadaki solunum sayısı kaçtır?

A ) 10 - 18

B ) 12 - 20

C ) 14 - 22

D ) 16 - 24

Geceleyin arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

A ) Arkadaki araç sürücüsüne sinyalle geç işareti vermesi

B ) Hızını sabit tutması, gerekirse yavaşlaması

C ) Uzağı gösteren lambaları yakması

D ) Taşıt yolunun soluna yaklaşması

Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?

A ) Su pompasının sızdırması

B ) Bujilerin arızalanması

C ) Debriyajın kaçırması

D ) Hararet göstergesinin arızası


Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

A ) Fren balatalarının görevini tam yapmadığını

B ) Soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini

C ) Motor kaputunun tam kapanmadığını

D ) Lastik hava basıncının düşük olduğunu

Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanması belirtilerindendir?

A ) Nefes darlığı

B ) Göz bebeklerinin büyüklüğünde farklılık

C ) Yaralanma bölgesinin alt tarafında duyu kaybı

D ) Öksürme ile açık renkli köpüklü kanın ağızdan gelmesi

Araç ışıklarının kullanılması kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Sadece park veya sis ışıkları yakılarak araç sürülmesi

B ) Gündüzleri görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda sadece sis ışıklarının kullanılması

C ) Geçme sırasında uyarı amacıyla uzağı ve yakını gösteren ışıkların çok kısa süre içinde sıra ile veya ikisinin birlikte aynı zamanda yakılması

D ) Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzağı gösteren ışıkların yakılması

Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan ayarlardan biridir?

A ) Buji ayarı

B ) Debriyaj ayarı

C ) Platin ayarı

D ) Rölanti ayarı

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeli- ği’nin kapsamına girer?

A ) Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.

B ) Ticari amaçla yapılan taşımalar.

C ) türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.

D ) Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar.

Aşağıdaki kemik kırıklarının hangisinde atelle tespit uygulaması yapılmaz?

A ) Kalça

B ) Köprücük

C ) Önkol

D ) Kaburga

Omuz bölgesindeki büyük bir kanamada kan kaybını azaltmak için basınç uygulanacak nokta aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Boyun yan kısmı

B ) Köprücük kemiği arka iç kısmı

C ) Koltuk altı

D ) Kalbin üst kısmı

Ağız-burun çevresi kanamalı yaralılarda solunum durmasında hangileri uygulanabilir? I. Holger - Nielsen yöntemi Il. Silvester yöntemi IlI. Ağızdan - ağza

A ) Yalnız I

B ) I-Il

C ) Yalnız II

D ) II-III

Motor ısısının aniden yükselmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Vantilatör kayışı çok gergindir

B ) Vantilatör kayışı kopmuştur

C ) Distribütör arızalıdır

D ) Bujiler arızalıdır

Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fiziksel öğelerden oluşan dış ortama ne denir?

A ) İklim

B ) Çevre

C ) Atmosfer

D ) Erozyon

Bilinci açık, kulağından kan gelen, göz çevresinde ve kulak arkasında morlukları olan kazazedeye, olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?

A ) Ayakları 45 cm yükseltilmeli

B ) Başı 30 cm aşağıya indirilmeli

C ) Hareket etmemesi sağlanmalı

D ) Kulağı temiz bir bezle tıkanmalı

Yanık yere diş macunu sürülme hususunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Üçüncü derece yanıklarda sürülür

B ) Birinci derece yanıklarda sürülür

C ) İkinci derece yanıklarda sürülür

D ) Hiçbir şekilde kullanılmaz

Başa alınan darbe sonucu kulak veya burundan kan geliyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Kazazede oturtulur, kulağına pamuk tıkanır

B ) Kazazede sırt üstü yatırılır, ayakları yukarı kaldırılır

C ) Kazazedenin kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenir

D ) Kazazedenin kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez

Aşağıdakilerden hangisi bujilerin ayarsız veya aşınmasına bağlı olarak meydana gelir?

A ) Motorun kavrama yapması

B ) Motorun hararet yapması

C ) Motorun yağ yakması

D ) Motorun çekişten düşmesi

Motor çalışmazken kontak anahtarı ateşleme durumunda açık unutulduğunda, ateşleme sisteminde aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A ) Bujiler yanar

B ) Endüksiyon bobini yanar

C ) Konjektör yanar

D ) Flâşör yanar

Karlı havalarda güvenli bir sürüş için ne tür lastikler ter- cih edilmelidir?

A ) Tabanı dar ve havası inik lastikler

B ) Tabanı geniş ve havası inik lastikler

C ) Tabanı dar ve havası doğru şişirilmiş lastikler

D ) Tabanı geniş ve havası doğru şişirilmiş lastikler

Aşağıdakilerden hangisi kişinin strese girme- sine yol açan faktörlerden biri olabilir.

A ) Yapmayı planladığı işleri tamamlamak

B ) Çevresinde olumlu ilişkiler kurmak

C ) Dinlenmiş olarak yola çıkmak

D ) Yoğun trafikte dönüş yapacağı yol ayrımını kaçırmak

Kalp durması halinde aşağıdakilerden hangisi ilk önce etkilenir?

A ) Kan dolaşımı

B ) Soluk alma

C ) Soluk verme

D ) Sindirim sistemi

Aşağıdakilerden hangisi duruş mesafesini etkilemez?

A ) Yolun eğimi

B ) Yük durumu

C ) Lastik durumu

D ) ABS


Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A ) Kamyon garajını

B ) Kamyonun giremeyeceğini

C ) Kamyon için geçme yasağının sona erdiğini

D ) Kamyon için azami hız sınırlaması olduğunu

Aşağıdaki durumlardan hangisi sürüş esnasında sürücünün reflekslerinin zayıflamasına yol açar?

A ) Düzenli ve yeterli uyku uyumak

B ) Araç kullanmadan önce alkol almak

C ) Çalışma ve dinlenme sürelerine uymak

D ) Hız kuralarına uymak

Kazazede konuşamıyor, öksüremiyor, refleks olarak iki eli ile boğazını tutuyorsa, bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Zehirlenme

B ) Şok

C ) Koma

D ) Soluk yolunun yabancı cisimle tıkanması

Omurga yarası almış olan kazazede hangi pozisyonda sevk edilir?

A ) Yan yatış

B ) Oturuş

C ) Sırt üstü düz yatış

D ) Yüz üstü yatış

Kışın akümülatörün donmaması için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A ) Akümülatörün içerisine saf su konur

B ) Akümülatörün içerisine antifriz konur

C ) Akümülatör tam şarj ettirilir

D ) Akümülatör yarım şarj ettirilir

Bilincin kapalı olması durumunda dilin geriye kayması ya da solunum yoluna yabancı cisim kaçması gibi nedenlere bağlı olarak solunum yolu tıkanabilir. Bu durumda kazazedenin boyun travması yoksa hava yolunu açmak için - - - - pozisyonu verilir . Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?

A ) şok

B ) oturuş

C ) yarı yüzükoyun-yan

D ) baş geri-çene yukarı

Kaza yerine, yalnız başına ulaşan diğer bir aracın sürücüsü haberleşmeyi ne zaman yerine getirmelidir?

A ) Yaralıların ölmesini engelleyecek önlemler aldıktan sonra

B ) Olay yerinde gerekli tedaviler yapıldıktan sonra.

C ) Hiçbir şey yapmadan hemen.

D ) Haberleşme ile zaman kaybetmeden yaralı hemen sevk edilir

Donmayı önlemek için radyatöre ne ilave edilir?

A ) Asit

B ) Eter

C ) Yağ

D ) Antifriz

Omurların kırılmasıyla hasar görerek vücudun bir bölgesinde kalıcı felç oluşmasına yol açan organımız hangisidir?

A ) Omurilik

B ) Akciğerler

C ) Karaciğer

D ) Böbrekler

Araç kornaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A ) a) Ses tonu sabit olmalıdır

B ) Korkutmadan uyarmalıdır

C ) Çok sesli değişik amaçlı olmalıdır

D ) Rahatsız etmeden uyarmalıdır

Dokulardan meydana gelen, canlılık belirtisi olan bir bölüm vücut faaliyetine ne denir?

A ) Organ

B ) Sistem

C ) Doku

D ) Hücre

Aşağıdakilerden hangisi olası bir trafik kazasında araç içindeki ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?

A ) Seyir hâlindeyken emniyet kemerinin kullanılması

B ) Araca daha geniş ebatta lastikler taktırılması

C ) Motor gücü yüksek araç kullanılması

D ) Trafik cezalarının fazlalaştırılması

Direksiyon sistemi bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisine bakılır?

A ) Direksiyon mili yağına

B ) Direksiyon mahruti dişlisi yağına

C ) Direksiyon istavroz dişlisi yağına

D ) Direksiyon kutusu yağına

Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

A ) Yaralı bölgenin düzeltilmeye çalışılması

B ) Yara varsa üzerinin temiz bir bezle kapatılması

C ) Tespit yapılırken yaralı bölgenin hareket ettirilmesi

D ) Tespit edilecek bölgenin sadece sert malzeme ile kaplanması

Akümülatörün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?

A ) Asit

B ) Alkol

C ) Antifriz

D ) Saf su

Motor bloğunda su kanallarında çok miktarda paslanma ve kireçlenme olmuşsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A ) Motor yağ yakar

B ) Motor zengin karışımla çalışır

C ) Motor çalışmaz

D ) Motor fazla ısınır

Soğuk motoru kolay çalıştırmak için zengin karışımı hazırlayan tertibat aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Buji

B ) Enjektör

C ) Jigle

D ) Distribütör

“Sürücü belgesi, sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabıtalarınca geri alınır.” Buna göre aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir?

A ) Ölümlü kazalarda asli kusurlu olmak

B ) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak

C ) Trafik işaretiyle belirlenmiş hız sınırını %10 oranında geçmek

D ) Kanunda belirtilen miktarın üzerinde alkollü olarak araç kullanmak

Kalbe yakın yerdeki bir kanamada kalbin atışına bağlı kesik, kesik fışkırma tarzında görülen kanama çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Lenf kanaması

B ) Kılcal damar kanaması

C ) Toplardamar kanaması

D ) Atardamar kanaması

Yerleşim yerleri içinde trafiği düzenleme amacı ile • Yer işaretlemelerini • Trafik işaret levhalarını • Işıklı ve sesli trafik işaretlerini temin ve tesis etmek, bunların devamlılığını ve işlerliğini sağlamak, aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin görevidir?

A ) Belediyelerin

B ) Emniyet Genel Müdürlüğünün

C ) Kara Yolları Genel Müdürlüğünün

D ) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?