0212 222 25 38 Talatpaşa Akçalı Sk. No:4 Pk-34400 Kağıthane / İSTANBUL 09:00 - 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Bujilere, ateşleme sırasına göre akım dağıtan parça aĢağıdakilerden hangisidir?

A ) Distribütör

B ) Karbüratör

C ) Konjektör

D ) Akümülatör

Benzinli havayı 1/15 oranında karıştıran yakıt sistemi elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yakıt pompası

B ) Hava filtresi

C ) Karbüratör

D ) Supaplar

İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin tarafları kimlerdir?

A ) Yalnızca işçiler.

B ) Yalnızca işverenler.

C ) Devlet, işçiler ve işverenler.

D ) Yalnızca devlet

Platin, meme yapmış ise aşağıdakilerden hangisi arızalanmış olabilir?

A ) Meksefe (kondansatör)

B ) Kontak anahtarı

C ) Konjektör (regülatör)

D ) Buji

Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

A ) Yarı oturur pozisyon verilmesi

B ) Egzersiz yapmasının sağlanması

C ) Kullandığı ilaçları varsa almasının engellenmesi

D ) Yaşam bulgularından, sadece solunumun değerlendirilmesi

Motorun hararet yapmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Radyatör suyunun fazla olması

B ) Vantilatör kayışının gergin olması

C ) Radyatör peteklerinin açık olması

D ) Radyatör peteklerinin tıkalı olması

Benzinli motorlarda yakıt pompasının görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Karbüratörden silindirlere yakıt pompalamak

B ) Karbüratörden emme manifolduna yakıt pompalamak

C ) Depodan karbüratöre yakıt pompalamak

D ) Silindirlerden karbüratöre yakıt pompalamak

Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?

A ) Korkutmak veya şaşırtmak

B ) Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak

C ) Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek

D ) Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek

Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A ) Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmeli

B ) İşaret verdiği anda manevraya başlamalı

C ) Manevraya başladıktan sonra işaret vermeli

D ) Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmeli

Park edilirken dikkat edilmesi gereken kurallardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Daha önce park etmiş araçların çıkmasına engel olmayacak şekilde park etmek.

B ) 5 dakikayı geçmeyecek şekilde park etmek

C ) Bekçisi veya yetkilisi bulunmayan yerlerde park etmemek

D ) İşaretle park yeri olarak belirtilmemiş yerlerde park etmemek

Karlı yüzeylerde hangi lastik tipi daha etkin tutunma sağlar.

A ) Kar tipi dar tabanlı lastik.

B ) Kar tipi geniş tabanlı lastik.

C ) Dar tabanlı havası doğru şişirilmiş lastik

D ) Geniş jantlı modifiye lastik.

Motor çalışırken şarj (ikaz) lambası yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Marş motoru arızalıdır

B ) Alternatör arızalıdır

C ) Far ampulleri yanmıştır

D ) Fan motoru arızalıdır

Dokular üzerinde çekme etkisi ile meydana gelen yaralara ne ad verilir?

A ) Ezikli yaralar

B ) Delici yaralar

C ) Kesik yaralar

D ) Parçalı yaralar

Aşağıdakilerden hangisi motorun parçalarından değildir?

A ) Buji

B ) Sekman

C ) Piston

D ) Kampana

Sigortalının ve sigortacının yükümlülükleri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Prim ödemek

B ) Poliçe gereklerini yerine getirmek

C ) Hasar/olayları zamanında ihbar etmek

D ) Hepsi

Baş derisinde, kanama noktasına gelen kanı azaltmak bölgeye basınç yapılır?

A ) Şakak kemiği üzerine

B ) Köprücük kemiği arka iç kısmına

C ) Koltuk altına

D ) Enseye

Bir trafik kazası sonucu bilinci kaybolmuş kazazede beyin hasarı olup olmadığı nasıl anlaşılır?

A ) Göz bebekleri büyüklüğündeki farklılıktan

B ) Boyunda şişlikten

C ) Deride görülen bölgesel kızarıklıklardan

D ) Vücut sıcaklığının yükselmesinden

Karayolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne denir?

A ) Banket

B ) Karayolu

C ) Şerit

D ) Taşıt yolu

Benzinle çalışan bir araçta hava filtresi tıkalı ise aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

A ) Motor az yağ yakar

B ) Motor çok benzin yakar

C ) Motor çok yağ yakar

D ) Motor az benzin yakar

Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?

A ) Şok

B ) Yara

C ) Koma

D ) Tıkanma

Egzoz emisyon ölçümünün yapılması, araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır?

A ) Görüntü kirliliğini

B ) Gürültü kirliliğini

C ) Hava kirliliğini

D ) Su kirliliğini

Virajlarda tekerleklerin farklı açılarda ve hızlarda dönmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Direksiyon sistemi

B ) Diferansiyel sistemi

C ) Fren sistemi

D ) Öndüzen sistemi


şekildeki akünün araca bağlanması sırasında, hangisinin yapılması doğrudur?

A ) Önce pozitif (+), sonra negatif (−) ucun takılması

B ) Önce negatif (−), sonra pozitif (+) ucun takılması

C ) Her iki ucun aynı anda takılması

D ) Negatif (−) ucun gevşek bırakılması

Ön düzen ayarları bozuk olan bir araçta muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Arka lastikler ortadan aşınır

B ) Ön lastikler içten veya dıştan aşınır

C ) Direksiyon mili eğilir

D ) Direksiyon kovanı eğilir

Aşağıdakilerden hangisi aydınlatma sisteminin bir parçasıdır?

A ) Vantilatör

B ) Sigortalar

C ) Bujiler

D ) Alternatör

Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte aşağıdakilerden hangisinin kullanıldığına örnek olur?

A ) Beden dilinin

B ) Bencilliğin

C ) İnatlaşmanın

D ) Tahammülsüzlüğün


Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?

A ) Araç trafiğine kapalı yolu

B ) Hız sınırlaması sonunu

C ) Öndeki taşıtı geçme yasağını

D ) Geçme yasağı sonunu

Bayılma sırasında aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?

A ) Hareket

B ) Solunum

C ) Dolaşım

D ) Sindirim

Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru ilk yardım uygulamalarındandır?

A ) Ağızdan yiyecek ya da içecek verilmesi

B ) Dışarı çıkan organların içeri sokulmaya çalışılması

C ) Isı kaybını önlemek için kazazedeye soğuk uygulama yapılması

D ) Kazazedenin bilinci yerindeyse sırtüstü pozisyonda bacaklar bükülmüş olarak yatırılması

Araç için gerekli elektriği üreten parça hangisidir?

A ) Marş motoru

B ) Diferansiyel

C ) Debriyaj

D ) Alternatör

Aşağıdakilerden hangisi park etmede alınacak tedbirlerden biri değildir?

A ) El freni ile tespit edilmesi

B ) Eğimli yollarda ön tekerleğin sağa çevrilmesi

C ) Eğimli yollarda otobüslerin her iki arka tekerleklerine takoz konulması

D ) Aracın terk edilmesi hâlinde camlarının açık bırakılması

İstirahat halindeki yetişkin bir insanın dakikada gerçekleştirdiği solunum sayısı ne kadardır?

A ) 10-15

B ) 15-20

C ) 20-30

D ) 60-80

Açık yaralarda ilk yardım önlemi olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Yara üzerine tentürdiyot dökülerek, kanama durdurulur

B ) Yara üzerine merhem sürülerek, mikroplanması engellenir

C ) Yara üzerine pamuk kapatılarak, dış etkilerden korunur

D ) Temiz sargı bezi ile sarılarak, yara dış etkilerden korunur

Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

A ) Ayaklarının yüksekte tutulup yüzüstü yatırılması

B ) Bilinci açık ise yarı oturur duruma getirilmesi

C ) Ağızdan ılık içecekler verilmesi

D ) Batan cismin çıkarılması

Donmaya maruz kalan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Serin bir ortamda uyutulur

B ) Sıcak bir ortamda masaj yapılır

C ) Soğuk içecek verilir

D ) Uyuması engellenir

Tescil işlemleri geciken araçların geçici olarak trafiğe çıkarılması için aşağıdakilerden hangilerinin alınması zorunludur?

A ) Kasko sigorta belgesinin ve tanıtma plakalarının

B ) Tescil plakalarının ve tescil plaka

C ) Geçici trafik belgesinin ve geçici tescil plakalarının

D ) Trafik belgesi ve tescil plakalarının

1Sizi geçmek isteyen sürücülere karşı aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A ) Yolun sağına yanaşıp hızı azaltmak

B ) Çok şeritli yollarda şerit değiştirmemek

C ) Yolun sağına yanaşıp durmak

D ) Dönüş lambalarıyla geç işareti vermek

Kanamalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Kanın rengi atardamar kanamalarında, toplardamar kanamalarında daha açık renktedir

B ) Üzerine şiddetle bastırmak her türlü kanamayı kontrol altına alır

C ) Turnike uygulaması karın içi kanamalarında güvenle uygulanabilecek bir yöntemdir

D ) Kanayan bölgenin kalp seviyesinin altına indirilmesi kanamayı azaltır

Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin bir parçasıdır?

A ) Vantilatör kayışı

B ) Vantilatör

C ) Endüksiyon bobini

D ) Radyatör


Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?

A ) Şok

B ) Koma

C ) Tam tıkanma

D ) Omurga yaralanması

Geçiş üstünlüğüne sahip araçlarını kullanan sürücülerin görev hali dışında geçiş üstünlüğü hakkını ve işaretlerini kullanmaları konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Hiçbir halde kullanamaz

B ) Trafik kazası olması halinde kullanamaz

C ) Trafiğin sıkışıp tıkanması halinde kullanamaz

D ) Yolda bir arıza olması halinde kullanamaz

Aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine sa- hip olan sürücüler kaza yapmada daha yüksek risk taşır?

A ) Başkalarının haklarına saygılı

B ) Kolay sakinleşebilen

C ) Sabırsız ve hırslı

D ) Çabuk öfkelenmeyen

Kalp durmasının belirtilerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Vücut sıcaklığının yükselmesi

B ) Göz bebeklerinin küçülmesi

C ) Solunum sayısının artması

D ) Nabzın hissedilmemesi

Aşağıdaki teçhizatın tamamını bulundurması zorunlu olmayan motorlu taşıt hangisidir? • İlk yardım çantası , • Reflektör • Yangın söndürme cihazı

A ) Otobüs

B ) Kamyon

C ) Kamyonet

D ) Lastik tekerlekli traktör

Kazaları felaketlerden ayıran en önemli fark nedir?

A ) Kazalara felaketlerden daha az rastlanır

B ) Kazalara doğal olaylar, felaketlere insanlar neden olur

C ) Felaketlerde bir anda kazalara göre daha fazla kayıp gelir

D ) Kazalara karşı önlem alınarak çoğu önlenebilir

I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir. II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür. III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde,kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında değildir. Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

A ) Yalnız I.

B ) I ve II.

C ) II ve III.

D ) I, II ve III.

Yaralanmalarda, yaralı bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yaralı bölgenin kalp seviyesinin altında kalması sağlanır

B ) Yaralı bölgenin kalp seviyesinin üstende kalması sağlanır

C ) Yaralı bölgenin kalp ile aynı seviyede olması sağlanır

D ) Yaralı bölgenin baş seviyesinin altında kalması sağlanır

Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A ) Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi

B ) Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması

C ) Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması

D ) Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması

Aksine bir işaret ve karar bulunmadıkça, sürücüler araçlarını yolun neresinden sürmek zorundadırlar?

A ) Yolun en sağından

B ) Trafik müsait ise ortasından

C ) Boş ve düzgün şeritten

D ) Yolun sağ banketinden

Geçiş üstünlüğüne sahip araçları kullanan sürücülerin dikkat etmek zorunda oldukları hususlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Trafik kısıtlama ve yasaklarına uymak

B ) Araçlarını her bakımdan güvenli durumda bulundurmak

C ) Hız sınırlarına yasak ve tahditlere uymak

D ) Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?