0212 222 25 38 Talatpaşa Akçalı Sk. No:4 Pk-34400 Kağıthane / İSTANBUL 09:00 - 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Aracın hararet (ısı) göstergesi çalışmıyorsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelmiş olabilir?

A ) Vantilatör kayışı gevşektir

B ) Vantilatör kayışı kopmuştur

C ) Hararet (ısı) müşiri arızalıdır

D ) Devridaim su pompası arızalıdır

Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında, taşıt yolu üzerinde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A ) Yavaş seyretmek

B ) Geri gitmek

C ) Geri dönmek

D ) Duraklamak

Yan yana çizilmiş iki devamlı çizginin anlamı nedir, bu çizgi boyunca hangi yasak getirilmiştir?

A ) Karayolunu bölünmüş yol durumuna getirmiştir, hiçbir sebeple çizgilerin soluna geçilemez

B ) Yolu tek yönlü hale getirmiştir, ağır araçların sol tarafa geçmesi yasaktır

C ) Karayolunu tek yönlü yol durumuna getirmiştir, öndeki araçları geçmek yasaktır

D ) Çizgi boyunca durma, duraklama ve park etme yasağı konmuş anlamındadır, bu yasağa uyulur

Aşağıdaki teçhizatın tamamını bulundurması zorunlu olmayan motorlu taşıt hangisidir? • İlk yardım çantası , • Reflektör • Yangın söndürme cihazı

A ) Otobüs

B ) Kamyon

C ) Kamyonet

D ) Lastik tekerlekli traktör

Bir kazaya müdahale edilirken kazazedelerin araçtan çıkarılmasında ilk asama aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Kurtarıcıların ve kazazedelerin güvenliğinin temin edilmesi

B ) Kazazedelerin araçtan çıkabileceği çıkış yerlerinin sağlanması

C ) Aracın kapılarının açılmaya çalışılması Kazazedeleri taşımak için sedye getirilmesi

D ) Kazazedeleri taşımak için sedye getirilmesi

Kontrolsüz kavşağa giren bir sürücü, sola dönüşe geçtiği sırada, geçiş hakkını kime vermek zorundadır?

A ) Arkadan gelen ve sağa dönmek isteyen araçlara

B ) Soldan gelen araçlara

C ) Arkadan gelen ve sola dönmek isteyen araçlara

D ) Karşıdan gelen ve emniyetle duramayacak kadar yaklaşmış araçlara

Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda, nasıl zemine yatırılır?

A ) Yüzüstü, sert bir zemine

B ) Yüzüstü, yumuşak bir zemine

C ) Sırtüstü, sert bir zemine

D ) Sırtüstü, yumuşak bir zemine

Seyir hâlindeyken araçtan “sürekli yakıt kokusu” alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A ) Açık camlar kapatılır.

B ) Önemsenmez yola devam edilir.

C ) Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.

D ) Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.

Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan ayarlardan biridir?

A ) Buji ayarı

B ) Debriyaj ayarı

C ) Platin ayarı

D ) Rölanti ayarı


Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır? I. Dar bir kavisle dönmeli II. Yayanın geçmesini beklemeli III. Sola dönüş lambasını yakmalı IV. İlk geçiş hakkını 1 numaralı araca vermeli

A ) I ve IV.

B ) II ve III.

C ) I, II ve III.

D ) II, III ve IV.

Fren pedalına basıldığında, fren lambalarından biri yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Fren hidroliği fazladır

B ) Fren sisteminde hava vardır

C ) Fren balataları yağlanmıştır

D ) Yanmayan lambanın ampulü yanmıştır

I. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken II. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde III. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır?

A ) Yalnız I

B ) I ve II.

C ) II ve III.

D ) I, II ve III.

Far ampullerinden biri sönük yanıyorsa sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Akü boşalmıştır

B ) Far kablo bağlantıları gevşektir

C ) Akü kablo bağlantıları gevşektir

D ) Marş kablo bağlantıları gevşektir

Akümülatörün kendiliğinden boşalmasının (deşarj olmasının) sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Akümülatörün üst kısmında pislikler birikmiştir

B ) Akümülatörün kutup başları gevşektir

C ) Akümülatörün kutup başları oksitlidir

D ) Akümülatörün kutup başları sıkıdır

Motorun hararet yapmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Lastiklerin havası fazladır

B ) Otomatik soğutucu fan, arızalıdır

C ) Karbüratör soğutucusu arızalanmıştır

D ) Bujiler arızalanmıştır

I. LPG II. Benzin III. Motorin İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır?

A ) Yalnız I.

B ) I ve II.

C ) II ve III.

D ) I, II ve III.

Depodaki yakıtın azaldığını sürücüye bildiren gösterge hangisidir?

A ) Yakıt göstergesi

B ) Şarj göstergesi

C ) Yağ göstergesi

D ) Hararet göstergesi

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

A ) Kamyon, otomobile

B ) Otomobil, kamyona

C ) Trafik yoğunluğu fazla olan yöndeki taşıt, diğerine

D ) Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine


Şekildeki araç güç aktarma organlarının adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A ) I. Şaft - II. Diferansiyel - III. Aks

B ) I. Şaft - II. Aks - III. Diferansiyel

C ) I. Aks - II. Diferansiyel - III. Şaft

D ) I. Diferansiyel - II. Aks - III. Şaft

Aracın farlarından bir kısmı veya hiçbiri yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Ampermetre arızalanmış olabilir

B ) Yakıt göstergesi arızalanmış olabilir

C ) Sigortalar atmış olabilir

D ) Marş göstergesi arızalanmış olabilir

Aracını kaldırıma park etmiş bir sürücü, diğer yol kullanıcılarının kaldırımı kullanmasına engel olduğu gibi kaldırımı kullanamayan yayaların araç yoluna çıkmalarına neden olmaktadır. Oysaki - - - - düzeyi yüksek bir sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmez. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A ) Öfke

B ) Empati

C ) Bencilik

D ) Sorumsuzluk

Taşıt egzozlarından çıkan karbon monoksit miktarı en fazla yüzde kaç olmalıdır?

A ) 4,5

B ) 7

C ) 10

D ) 20

Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmada doğru yöntemdir?

A ) Kanama yerine tentürdiyot dökmek

B ) Kanama yerine tütün veya tuz basmak

C ) Kanama yerini kalp seviyesinden yukarıda tutmak

D ) Kanama yerini kalp seviyesinin altında tutmak

Tescil edilerek tescil belgesi almış olan bir aracın trafiğe (karayoluna) çıkarılabilmesi için ayrıca hangi belgeyi alması gerekmektedir?

A ) Sürücü belgesini

B ) Trafik belgesi

C ) İşletme belgesini

D ) Sürücü çalışma belgesi

Benzinli havayı 1/15 oranında karıştıran yakıt sistemi elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yakıt pompası

B ) Hava filtresi

C ) Karbüratör

D ) Supaplar

Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşan kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne ad verilir?

A ) Koma

B ) Bayılma

C ) Sara krizi

D ) Ateşli havale

hangisi distribütörün bir parçasıdır?

A ) Buji

B ) Konjektör

C ) Platin

D ) Enjektör

Hava sıcaklığından dolayı lastik hava basınçları artmış ise ne yapılmalıdır?

A ) Lastik hava basıncı azaltılır.

B ) Olduğu değerde bırakılır.

C ) Havanın soğuması beklenir.

D ) Lastik hava basıncı arttırılır.

Ön düzen ayarları bozuk olan bir araçta muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Arka lastikler ortadan aşınır

B ) Ön lastikler içten veya dıştan aşınır

C ) Direksiyon mili eğilir

D ) Direksiyon kovanı eğilir

Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

A ) Sigara izmaritlerinin araç dışına atılması

B ) Motor yağı, asit vb. maddelerin toprağa dökülmesi

C ) Dökülecek, tozacak ve taşacak şekilde yük taşınması

D ) Zorunluluk dışında korna çalmaktan uzak durulması


Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?

A ) Şok

B ) Koma

C ) Tam tıkanma

D ) Omurga yaralanması

Durakladığınız veya park ettiğiniz yerden çıkarken kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklara giriş ve çıkışlarını kolaylaştırmak için ne yapmak zorundasınız?

A ) Çıkışı çabuklaştırmak

B ) Durağa gelen aracı yavaşlatmak

C ) Durağa gelen aracı durdurmak

D ) Manevrayı geciktirmek

Kendiliğinden burnu kanayan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Yüzü sıcak su ile yıkanır

B ) Saçı çekilerek kafa arkaya eğilir

C ) Yüz ve ense soğuk su ile yıkanır, burun sıkıştırılır

D ) Hiçbir şey yapmadan hekime götürülür

Karayolları Trafik Kanunu aşağıdaki ulaşım türleri veya yollarından hangisinde geçerli değildir?

A ) Karayollarında

B ) Karayolu dışındaki kamuya açık alanlarda

C ) Deniz yollarında

D ) Deniz ve göl üzerinde kamu hizmeti gören araçların karayolu araçlarına ayrılan kısımlarında

İki yönlü trafiğin cereyan ettiği yollarda karşı yönden gelen araçların hareketini zorlaştıran bir durum varsa, geçişi kolaylaştırmak için aşağıdaki kurallardan hangisine uyulması zorunludur?

A ) Hızı arttırıp hareketi kolaylaştıran engeli aşmak

B ) Karşı yönden gelen aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmak

C ) Karşı yönden gelen araç sürücüsünü ikaz ederek durdurmak

D ) Sağa yanaşıp yer açmak gerekirse durmak

Bir kavşak yakınında karayolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve tek yönlü trafiğe ayrılmış olan karayoluna ne denir?

A ) Tali yol

B ) Bağlantı yolu

C ) Geçiş yolu

D ) Servis yolu

22. Duraklamanın yasak olduğu yerlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A ) Park etmesi

B ) Tekli yolda durması

C ) Durması

D ) İzin alarak park etmesi

Sürücülerin trafik kazalarına sebep olmalarındaki en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Kurallara uymamak

B ) Ruhi dengesizlik

C ) Araç kullanırken sigara içmek

D ) Araç kullanırken yüksek sesle müzik dinlemek

Olay ya da kaza, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığıyla gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmelidir. Türkiye’de ilk yardım gerektiren her durumda, telefon iletişimleri 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir. Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?

A ) Bildirme

B ) Koruma

C ) Kurtarma

D ) Tedavi etme

Susturucu ve ses giderici parçaların araçlara takılması kullanılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Susturucu ve ses giderici parçalar araçlardan kesinlikle çıkarılmaz

B ) Araç, hareket yaptığında bu parçalar çıkartılabilir

C ) Bu parçalar araçlardan yaz aylarında çıkartılır

D ) Araç, çekiş gücünü kaybettiği zaman çıkartılabilir

Çok sayıda yaralının olduğu kazada en son taşınması gereken kazazedeler aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Solunum yolu zehirlenmesi olanlar

B ) Kanama geçirenler

C ) Kafa yaralanması olanlar

D ) Ayak kemiği kırık olanlar

Holger - Nielsen (sırttan bastırma - dirseklerden kaldırma) metodu ile suni solunum hangi durumlarda tercih edilmelidir?

A ) Açık göğüs yaralanmalarında

B ) Ağız - burun çevresi kanamalı yaralanmalarında

C ) Omurga yaralanmalarında

D ) Kapalı göğüs yaralanmalarında

Ticari araç sürücüsü yüklediği yük ile ilgili olarak düzen- lenen sevk mektubunda yer aldığını iş öncesi aşağıdaki- lerden hangisini kontrol eder?

A ) Yükün özelliğinin tarifi, ambalaj şekli ve tehlikeli yük- ler söz konusu olduğunda bunların herkesçe anlaşılacak şekilde tarifi

B ) Taşıma ücretleri (taşıma bedeli, ek giderler, gümrük re- simleri ve mukavelenin akdinden teslime kadar yapılan ödemeler

C ) Aksine olabilecek herhangi bir hükme bakılmaksızın ta- şımanın bu taşıma sözleşme hükümlerine tabi olduğunu bildirir not

D ) Hepsi

Sağa ve sola dönüş manevralarında, aşağıdaki hareketlerden hangisi temel kuraldır?

A ) Sağa dönüşler geniş kavisle, sola dönüşler dar kavisle yapılır

B ) Sağa dönüşler dar kavisle, sola dönüşler geniş kavisle yapılır

C ) Sağa ve sola dönüşler, yol ve trafik durumuna göre geniş veya dar kavisle yapılır

D ) Sağa ve sola dönüşler, kavşağın kontrollü veya kontrolsüz olduğuna göre yapılır

ki ilk yardımcı, kalp masajı ile suni solunumu birlikte uygulayacaksa sırasıyla yapılacak işlemler hangi şekilde sürdürülür?

A ) Beş kalp masajı - beş suni solunum

B ) Beş kalp masajı - bir suni solunum

C ) Beş suni solunum - bir kalp mesajı

D ) Bir kalp masajı . bir suni solunum

Bebeklere kalp masajı dakikada kaç defa yapılmalıdır?

A ) 40

B ) 60

C ) 80

D ) 100

Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?

A ) Lastiklerin patinaj yapmasına

B ) Vantilatör kayışının kopmasına

C ) Lastik kenarlarının daha çabuk aşınmasına

D ) Araç hızının artmasına

Aksine bir durum yoksa sürücü kırmızı ışıkta ne yapmalıdır?

A ) Aracını durdurmalıdır.

B ) Durmadan geçmelidir.

C ) Gelen araç yoksa dikkatli geçmelidir.

D ) Yayalar geçebileceği için yavaş gitmelidir.

Trafik görevlisinin hangi hareketi zorunlu olarak durmayı gerektirir?

A )

B )

C )

D )

Vantilatör kayışına parmakla basıldığında ne kadar esnemelidir?

A ) 1,5 cm

B ) 3 cm

C ) 4,5 cm

D ) 6 cm
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?