0212 222 25 38 Talatpaşa Akçalı Sk. No:4 Pk-34400 Kağıthane / İSTANBUL 09:00 - 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Kamyon, otobüs, çekici, römork ve yarı römork takılı bir aracın geri manevrası sürücünün görüşüne açık alanda emniyetle yapılamıyor ise bu sürücü ne yapmak zorundadır?

A ) Aşağıya inip göremediği alanı kontrol etmek

B ) Trafik görevlilerinden yardım istemek

C ) Geri manevrasından vazgeçmek

D ) Bir gözcü bulundurmak

Acil yardım haberleşmesinde bilgi verirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesi gereksizdir?

A ) Yaralı sayısının

B ) Olay yerinin tam adresinin

C ) Araçların hasar durumunun

D ) Araçların hasar durumunun

Çalışan parçalarda sürtünmeye bağlı olarak meydana gelen aşınmayı azaltan madde hangisidir?

A ) Antifriz

B ) Motor yağı

C ) Hidrolik yağı

D ) Akü elektroliti

Aracın sinyal lambalarından biri yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Endüksiyon bobini yanmıştır

B ) Endüksiyon bobini yanmıştır

C ) Alternatör yanmıştır

D ) Konjektör yanmıştır

Turnike (sıkma bağı ile kan durdurma) bandı kaç dakikalık aralıklarla gevşetilir?

A ) 5

B ) 10

C ) 20

D ) 60

İki yönlü trafiğin kullanıldığı yollarda, karşı yönden gelen araçların hareketini zorlaştıran bir durum varsa sürücülerin geçişi kolaylaştırmak için aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A ) İlk geçiş hakkını kendisinin kullanması

B ) Aracını sağ kenara yanaştırması

C ) Varsa sığınma cebine girmesi

D ) Gerekli hâllerde durması

Fren yapılınca aracın hızı azalmıyorsa arıza aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Diferansiyel arızalıdır

B ) Hidrolik kalmamıştır

C ) Akslar arızalıdır

D ) Kavrama kaçırıyordur

Sürücüsü dâhil en çok 8 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne denir?

A ) Binek aracı

B ) Minibüs

C ) Arazi taşıtı

D ) Otomobil

9. Araçta hangi tür fren bulunur?

A ) Debriyaj freni

B ) Ayak ve el freni

C ) Vites kutusu freni.

D ) Krank mili freni

hangisi distribütörün bir parçasıdır?

A ) Buji

B ) Konjektör

C ) Platin

D ) Enjektör

Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir?

A ) İletişim becerilerinin geliştirilmesi

B ) Alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurulması

C ) Düşünme tarzının yeniden yapılandırılması

D ) Nefes egzersizlerinin öğrenilip uygulanması

Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmada doğru yöntemdir?

A ) Kanama yerine tentürdiyot dökmek

B ) Kanama yerine tütün veya tuz basmak

C ) Kanama yerini kalp seviyesinden yukarıda tutmak

D ) Kanama yerini kalp seviyesinin altında tutmak


Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

A ) Yaya geçidi

B ) Bisiklet yolu

C ) Taralı alana girilmez

D ) Yavaşlama uyarı çizgileri

Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Aracın motorunu çalıştırabilmek

B ) Aracın hareket etmesini engellemek

C ) Araç yakıtının buharlaşmasını engellemek

D ) Araç motorunun sarsıntısız çalışmasını sağlamak

Kendiliğinden burnu kanayan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Yüzü sıcak su ile yıkanır

B ) Saçı çekilerek kafa arkaya eğilir

C ) Yüz ve ense soğuk su ile yıkanır, burun sıkıştırılır

D ) Hiçbir şey yapmadan hekime götürülür

Hangi durumdaki kazazedenin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur?

A ) Kol kemiği kırık olan

B ) Açık karın yaralanması olan

C ) Kalça kemiği kırık olan

D ) Bacak kemiği kırık olan

Zor solunum yapan hasta hangi şekilde taşınır?

A ) Sırt üstü

B ) Yüz üstü

C ) Oturuş

D ) Yan yatış

Kontrolsüz kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

A ) Şerit değiştirilmesi

B ) Öndeki aracın geçilmesi

C ) Aracın hızının artırılması

D ) Geçiş hakkı kuralına uyulması

Suni solunum sonucu tekrar solumaya başlayan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Hemen ayağa kaldırılır

B ) Yan yatış pozisyonuna alınır

C ) Sırt üstü yatırılarak başının altına yüksek yastık konur

D ) Yüz üstü yatırılarak karın alt kısmına yüksek yastık konur

Yanıklar değerlendirilirken aşağıdakilerden hangisi en önemlidir?

A ) Yanık yüzeyinin genişliği ve yanığın derinliği

B ) Yakıcı madde ile temas şekli

C ) Yakıcı etkiyi gösteren maddenin miktarı

D ) Kazazedenin üzerinde bulunan giysilerin cinsi

Kırıklar tespit edilmezse aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A ) Kan dolaşımı hızlanabilir

B ) Tansiyon yükselebilir

C ) Felç veya iç kanama olabilir

D ) Vücut sıcaklığı artabilir

Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fizik- sel ögelerden oluşan dış ortama ne denir?

A ) Çevre

B ) Erozyon

C ) Atık

D ) İklim

Geçiş üstünlüğüne sahip araçları kullanan sürücülerin dikkat etmek zorunda oldukları hususlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Trafik kısıtlama ve yasaklarına uymak

B ) Araçlarını her bakımdan güvenli durumda bulundurmak

C ) Hız sınırlarına yasak ve tahditlere uymak

D ) Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak

Araca yüklenen yükün, ağırlık ve yüksekliği arttıkça aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

A ) Aracın Bakımını yaparken kolaylık sağlar.

B ) Yakıt tasarrufunu artırır

C ) Viraj ve viyadüklerde kontrolün zayıflamasına sebep olur

D ) Kapı kilitlerine arızaya sebep olur

Hangisi başarılı ve etkili iletişimin temel öğeleri arasında yer almaz?

A ) Empati kurmak

B ) Dinlemek

C ) Eleştirmek

D ) Saygılı olmak

Yetişkin bir kazazedenin solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle kaç saniye süre ile kontrol edilir?

A ) 10

B ) 20

C ) 30

D ) 40

Bebeklerin kalp atım sayısına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Büyüklerden fazladır

B ) Büyüklerden azdır

C ) Büyüklerle aynıdır

D ) Zaman zaman değişiklik gösterir

Bir kamyon ile bir lastik tekerlekli traktörün emniyetle geçemeyeceği kadar dar olan yolda karşılaşması halinde aksine de bir işaret yoksa hangisi diğerine geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?

A ) Şeridi daralmış olan diğerine

B ) Sürücüler anlaşarak geçerler

C ) Kamyon sürücüsü traktöre

D ) Lastik tekerlekli traktör sürücüsü kamyona

ABS fren sistemi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan han- gisi doğrudur?

A ) Fren mesafesini kısaltır,

B ) Savrulmadan yavaşlamayı ve/veya durmayı sağlar.

C ) Fren mesafesini uzatır,

D ) ABS ile frenleme, fren pedalı pompalamak yapılmalıdır.

Yaya yolu ayrılmamış karayolunda, taşıt yolu kenarıyla şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hallerde de araçların faydalanacağı kısma ne denir?

A ) Yaya yolu

B ) Banket

C ) Yaya geçidi

D ) Yaya şeridi

Aşağıdakilerden hangisi şokun kısa tanımıdır?

A ) Solunumun aniden derinleşmesi

B ) Hayati faaliyetlerin zayıflaması

C ) Deride kızarıklık

D ) Aşırı duyarlılık

Otobüs, kamyon ve çekicilerin karayolu üzerinde arızalanıp kalması veya uzun süreli bırakılması halinde, önüne ve arkasına ne gibi bir işaretleme gereci konulur?

A ) Normal hava şartlarında 150 metreden görülecek şekilde 50x150 cm ebadında kırmızı bez

B ) Normal hava şartlarında 150 metreden görülecek şekilde 50x150 cm ebadında beyaz bez

C ) Normal hava şartlarında 150 metreden görülecek şekilde 25x150 cm ebadında engel işareti

D ) Normal hava şartlarında 150 metreden görülecek şekilde sarı ışık

Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının nedenlerinden değildir?

A ) Soluk yolunun yabancı cisimle tıkanması

B ) Suda boğulma

C ) Birinci derece yanıklar

D ) Zehirli gazların solunması

Yolcu indirip bindirmek isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

A ) Yolcuları aracın sağ tarafından indirip bindirmesi

B ) Kapıyı açmadan aracın sağ tarafını kontrol etmesi

C ) Araç tam olarak durmadan kapıları açması

D ) Arka kapıdan indirip ön kapıdan bindirmesi

Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin azami yük ağırlığı 3,5 tondan fazla olup, yük taşımak amacıyla imal edilmiştir?

A )

B )

C )

D )

ara içerisine batan cisim duruyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Yabancı cisim çıkarılmadan yaralı hastaneye sevk edilir

B ) Yabancı cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir

C ) Yabancı cismin dışarıda kalan kısmı kesip alınır yara üzeri sarılır

D ) Yabancı cisim çıkarılır ve.üzerine tentürdiyot dökülüp bırakılır

Aşağıdakilerden hangisi şoförlerde aranacak nitelik ve şartlardan birisi değildir?

A ) Taşıtın niteliğine uygun sürücü belgesine sa- hip olmaları,

B ) İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları,

C ) Büyük otobüs kullananlarının 26 yaşından gün almış olmaları

D ) 68 yaşından gün almamış olmaları

Taşıyıcı taşınması kararlaştırılan eşyanın tamamının yüklenmiş olmasa bile gönderenin isteği üzerine yola çıkmak zorundadır. Bu durumda taşımacının hak edişi nedir?

A ) Sözleşmede bahsedilen ücretin tamamını

B ) Doğan bekleme ücretini

C ) Eksik yükleme sebebi ile yapmak zorunda kaldığı giderleri

D ) Hepsi

Yüksek şiddette gürültüye mazur kalan kişide ne oluşur?

A ) Göz kızarıklığı

B ) İşitme kaybı

C ) Mide krampı

D ) Konuşma zorluğu

Yaralı taşınan sedyenin taşınma yönü nasıl olmalıdır?

A ) Yaralının ayakları önde olacak şekilde

B ) Yaralının baş kısmı önde olacak şekilde

C ) Sedyenin taşınma yönü yaranın çeşidine göre değişir

D ) Sedyenin taşınma yönü yaralının isteğine göre değişir

Yolcu otobüsünün temizliği ve düzeni neden önemlidir?

A ) Firmanın yolculuk için tercih edilmesini sağlar.

B ) Güvenli ve rahat yolculuk sağlar.

C ) Personelin rahat çalışmasını sağlar.

D ) Hepsi

Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerlerde dönemeçlerde otobüs taksi ve tramvay duraklarında ne yapmak yasaktır?

A ) Durmak

B ) Yavaşlamak

C ) Duraklamak

D ) Duruş yapmak

Trafik kuralının ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde, toplam 100 ceza puanını aştığı birinci defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri kaç ay süre ile geri alınır?

A ) 2

B ) 3

C ) 6

D ) 7

Araçlarda arka camın rezistanslı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Camın patlamasını önlemek

B ) Radyo ve televizyon anteni olarak kullanmak

C ) Cam yapışkanının cama ve gövdeye sağlam tutunmasını sağlamak

D ) Camda oluşan donma ve buğulanmayı önlemek

Araçta, motor yağı kontrol edilirken aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A ) Kontak anahtarını kapatmadan motor çalışır durumda kontrol edilir

B ) Kontak anahtarı kapatılır, yağın kartere inmesi için 4–5 dakika beklenir ve kontrol edilir

C ) Motor yüksek hızda çalışırken kontrol edilir

D ) Motor rölantide çalışırken kontrol edilir

Bijonların temizliği aşağıdakilerden hangisi ile yapılır?

A ) Yağlı bezle

B ) Sulu bezle

C ) Kuru bezle

D ) Asitli bezle

Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?

A ) Araç uzunluğunun üç katı kadar

B ) Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar

C ) Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar

D ) Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar

En etkili suni solunum yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Ağızdan ağza

B ) Burundan ağza

C ) Ağızdan buruna

D ) Holger-Nielsen metodu

Aracın durdurulup kontağın kapatılmasını gerektiren durum aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yağ lambası söndüğü zaman

B ) Kısa huzme far lambası yandığı zaman

C ) Uzun huzme far lambası yandığı zaman

D ) Şarj lambası yandığı zaman

I. Motosiklet II. Elektrikli bisiklet III. Lastik tekerlekli traktör IV. Üç tekerlekli yük motosikleti Yukarıdaki taşıtlardan hangilerinin sürülmesi sırasında koruma başlığı takılması mecburidir?

A ) I ve II.

B ) I, III ve IV

C ) II, III ve IV.

D ) I, II, III ve IV.
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?